وفاداری تا سر حد مرگ | داستان سگی با نام هاچی

برای چند دقیقه همه چیز را کنار بگذار و با دقت بخوان .

بخوان داستان زندگی را که سرشار از عشق است .

مصداق واقعی محبت است 

و عین وفاداری است .

داستان واقعی  زندگی سگی را بخوان ؛ از آن جا که اتفاقی بر سر راه یک انسان قرار گرفت تا آن جا که ۹ سال در انتظار او نشست ؛ انتظاری که آخر جان او را گرفت .

 با کارناوال همراه باشید  …

 

داستان سگی با نام هاچی | اسطوره ی وفاداری 

داستانی سگی با نام هاچی0-karnaval.ir..0

بقیه ادامه مطلب

 

ادامه خبر