مذهبی سری سوم

 • 02/26/2020
مذهبی سری سوم

مذهبی سری سوم ، در این مطلب به انتشار چند متن مذهبی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید.

امام على علیه السلام:

راستى، تو را نجات مى دهد، هرچند از آن بیمناک باشى
و دروغ، تو را نابود مى کند، گر چه از آن خطرى براى خود حس نکنى
الصِّدقُ یُنجِیکَ و إن خِفتَهُ، الکِذبُ یُردِیکَ و إن أمِنتَهُ

میزان الحکمه جلد۶ صفحه ۱۷۷

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ (ﻋﻠﯿﻪ‌ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ):ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﺷت.

ﺗﺼﻨﻴﻒﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺹ ۱۷۵

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ (ﺹ) ﻓرمودند:
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

_ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺹ ۱۵۴

#یه روزی میاد یکی روشونُ کم میکنه مَشتی
یه نفرمیاد و شمشیرُ علم میکنه مَشتی…

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺩﺭ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﯼ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺮﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
۱ – ﺍﺩﺍﯼ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﺎﺳﻖ.
۲ – ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﺎﺳﻖ.
۳ – ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ، ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻭ ﻻ‌ ﺍﺑﺎﻟﯽ.

ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۷۴، ﺹ ۵۶

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

#ما چه جور اولادی هسیم؟؟؟

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ):ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ به ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﮑﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮑﻦ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺒﺮ، ﻭ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﻭ.

ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۷۴، ﺹ ۷۹٫

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

سوره حدید/۲۰:

ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ، ﻭ ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

ﺍﻯ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ‏ ﺍﯾﺪ، ﺍﺯ ﺻﺒﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

بقره/۱۵۳

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

#به معنای واقعی کلمه مادرا سه هیچ جلو ان…

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﻣﺮﺩﯼ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﮔﻔﺖ: ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﺳﺆﺍﻝ ﮐﺮﺩ: ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺕ

ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۷۴، ﺹ ۴۹

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ(ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﮐﻨﺪ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮐﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺝ ۱۶، ﺹ ۴۷۰

#دختری که،پسری که بخاطر [عشقی که آبروی خانوادشو میبره] پدرشو مجبوربه [گریه]میکنه و مادرشوبه [مرگ خودش] راضی میکنه وقتی بهوش اومدتازه میفهمه چه غلطی کرده
بچه ای که بلدنیست حیثیت و آبروی پدرومادرشو بخره نباید بشینه از عشق افلاطونیش حرف بزنه
باید اول مبانیه گاونبودن پاس کنه
بی معرفتیه عشق کورمون کنه و بیخیال خانوادمون بشیم
گاو عاشق نباشیم.

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

_رعد/۲۷

ﺩﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ.

ولاغیر…

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

_زلزال/۷

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﻭ ﻣﺜﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ.

_هرچه کنی به خود کنی…

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

در حدیثی که سند آن صحیح است از امام صادق ع نقل شده است که زمانی که از چیزی میترسی این دعا را بخوان:
«اللهم إنّکَ لا یَکفی مِنکَ أحَدٌ و أنتَ تَکفی مِنْ کُلِّ أحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ فَاکفِنی من کذا و کذا» (به جای کذا و کذا همان را بگوید که از آن میترسد مثل خطر سیل)
ترجمه: « خدایا تو از همه بی نیازی و همه‌گان نیازمند تو هستند، پس این حاجت مرا برآورده کن»
اصول کافی بخش کتاب الدعاء باب الدعاء للکرب و الهم و الخوف و الحزن حدیث ۷

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

شایسته نیست مسلمان، اسب و سلاح را در دست دشمن واگذارد تا سبب نیرومندی آنان علیه اسلام شود.
قسمتی از نامه ی ۵۱ نهج البلاغه

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

«لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»
«خداوند تسلطی برای کافرین بر مؤمنین، قرار نداده است.»
به این قسمت از آیه ی ۱۴۱ سوره ی نساء میگن قاعده ی “نفی سبیل” بر این اساس مؤمنان نباید کاری کنند که دشمنان بر اون ها مسلط بشوند. چه از لحاظ اقتصادی، چه نظامی و چه اطلاعاتی…
تلگرام و اینستاگرام سلطه ی اطلاعاتی بر کابراشون دارن و صاحب هاشونم دشمنی خودشونو با مسلمون ها ثابت کردند، پس استفاده از جفتشون از لحاظ شرعی مشکل داره، البته برای مؤمنان!
دینی سال یازدهم (سوم دبیرستان قدیم)

 سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس سانجا اس ام اس

روزای آخر سالِ…
دعا کنیم واسه همه اونایی که مشکل دارن
واسه همه گرفتارا
همه مریضا
همه بدهکارا…
دعا کنیم خدا امید هیشکی رو ناامید نکنه…

_و پروردگارتان فرمود بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را…
_سوره غافر/آیه۶۰

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *