دسته: پیامک تنهایی

تنهایی سری دوم

  • 02/22/2020
تنهایی سری دوم ، در این مطلب به انتشار چند متن مناسب تنهایی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. در هارو بستم که بوی عطرت بمونه تو هوای این خونه همه میگن شده دیوونه تموم دنیا بزار ببینن رو صورتم دوباره بارونو بی تو میرم این خیابونو سانجا اس ام […]

تنهایی سری سوم

  • 02/22/2020
تنهایی سری سوم ، در این مطلب به انتشار چند متن مناسب تنهایی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. حیفه ، واقعا حیفه اشکایی که برای یه نفر بریزی و اون اصلا براش مهم نیست………………..حیف اون خیالاتی که تو در باره اون میکنی و اون با یکی دیگه این رویا […]

تنهایی سری اول

  • 02/22/2020
تنهایی سری اول ، در این مطلب به انتشار چند متن مناسب تنهایی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. چه کسی میداند که تو در پیله خود تنهایی ؟ چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟ پیله ات را بگشای ! تو به اندازه پروانه […]

تنهایی سری پنجم

  • 02/22/2020
تنهایی سری پنجم ، در این مطلب به انتشار چند متن مناسب تنهایی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. رَفتَم قبرِستان و اَز اَهالی آنجا پُرســـــــیدَم مَدارکِ لازِم بَراے مُردَن چیست؟؟ یِکے گُفت اَگَر جَـــــــوانے زود آمدے ••• دیگَرے گُفت اَگَر پیری دیر آمَدی ••• گُفتَم عــــــــاشِقَ کسی شدم او […]

تنهایی سری ششم

  • 02/22/2020
تنهایی سری ششم ، در این مطلب به انتشار چند متن مناسب تنهایی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. ی اهنگی از از مجید خراطهاست ک این تیکشو خیلی دوست دارم. ( نمیخوام دیگه برگردی توکه تنها نمیمونی ولم کردی به جرمی ک خودت حتی نمیدونی. منم میرم از این […]

تنهایی سری چهارم

  • 02/22/2020
تنهایی سری چهارم ، در این مطلب به انتشار چند متن مناسب تنهایی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. ینی اون روز میرسه که من و تو مال هم بشیم، اولین چیزی که صبح از خواب بیدار میشم ببینم توباشی، ینی میشه من و تو یه روز سه نفر بشیم […]