دسته: پیامک گیلکی

گیلکی سری اول

  • 02/26/2020
گیلکی سری اول ، در این مطلب به انتشار چند متن گیلکی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. کاش من کلاج کشکرتی بودم و در آسمان عشق تو بال بال میزدم و تو مرا با رزین چو میزدی و من در کشه تو می افتادم !!!  سانجا اس ام اس […]

گیلکی سری دوم

  • 02/26/2020
گیلکی سری دوم ، در این مطلب به انتشار چند متن گیلکی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. شی خواخر چیست موجودیست فضول، عصبی، حسود و شغل اصلی این موجود دلالی است متخصص به هم زدن رابطه برار و برارزن و بعد از موفقیت میگه “وه مگه چیشی بتمه ” […]

گیلکی سری سوم

  • 02/26/2020
گیلکی سری سوم ، در این مطلب به انتشار چند متن گیلکی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. انواع خوشامدگویی زنان به شوهرانشان: زن تهرانی: سلام عشق من زن آذری: خوش گلدی زن کرد: خوش آتی آقا زن مازندرانی: یا حضرت عباس ای بیمو  سانجا اس ام اس چش چرون […]

گیلکی سری چهارم

  • 02/26/2020
گیلکی سری چهارم ، در این مطلب به انتشار چند متن گیلکی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. مازندرانیه ساعت میخره رفیقش ازش میپرسه: ساعت چنده؟ میگه : اسا انده بپرس تا وره خراب بکنی !  سانجا اس ام اس میتسوبیشی چیست؟ دختریست اهل ژاپن به نام “میتسو” که شوهر […]

گیلکی سری پنجم

  • 02/26/2020
گیلکی سری پنجم ، در این مطلب به انتشار چند متن گیلکی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. شمه حیاطه پیش آب چلامه مرا تی مین قهر سلامه تو که قهر سلام، مو دل شکسته روز مهشر گیرم ته بند شصته  سانجا اس ام اس خدایا مو غریبم، مه یار […]

گیلکی سری ششم

  • 02/26/2020
گیلکی سری ششم ، در این مطلب به انتشار چند متن گیلکی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. خدایا مو غریبم ، مه یار غریبه نشه و خواستگاری ، مو و نسیبم سر راهان بدم دو مار سیاه اول مه یار بز نداشته وفا دوم مر بز نخیسم دنیا  سانجا […]