بایگانی برچسب ها: tanhaei 5

تنهایی سری پنجم

  • 02/22/2020
تنهایی سری پنجم ، در این مطلب به انتشار چند متن مناسب تنهایی بصورت رندوم میکنیم.امیدواریم تا از این مطالب نهایت لذت را ببرید. رَفتَم قبرِستان و اَز اَهالی آنجا پُرســـــــیدَم مَدارکِ لازِم بَراے مُردَن چیست؟؟ یِکے گُفت اَگَر جَـــــــوانے زود آمدے ••• دیگَرے گُفت اَگَر پیری دیر آمَدی ••• گُفتَم عــــــــاشِقَ کسی شدم او […]